Serce O mnie U kardiologa Moi przyjaciele Tu bywam Linki O psach O kotach Biblioteka George Clooney Owoce kot2 kot1
To znow ja Oto ja MyLab30 - informacje o urządzeniu MyLab30 Przyjaciele kot3
Moje koty Kontakt Red Hot Chilli Peppers badania wyjazdowe

Choroby serca i układu krwionośnego kotów

Koty bywają częstymi pacjentami kardiologicznymi. W przypadku tego gatunku zwierząt wady wrodzone dużych naczyń zdarzają się relatywnie rzadko. Dominującym problemem u kotów jest występowanie kardiomiopatii przerostowej (HCM). Jest to choroba powodująca nadmierny przerost mięśnia sercowego i obniżenie się jego kurczliwości. W konsekwencji rozwijają się wtórnie zaburzenia krążenia bardzo niebezpieczne dla życia zwierzęcia.

U niektórych ras kotów takich jak Maine Coon, Ragdoll czy Pers stwierdza się zwiększone prawdopodobieństwo pojawiania się kardiomiopatii przerostowej. U rasy Maine Coon (podobnie jak u ludzi gdzie opisywana jest rodzinna, genetyczna skłonność do HCM) potwierdzono, iż choroba ta ma podłoże genetyczne i jest dziedziczna! Z tego też powodu szczególnie u tej rasy kotów hodowlanych wskazane jest regularne wykonywanie badań kardiologicznych mające na celu zapobieganie rozmnażaniu chorych zwierząt.

Innymi rzadko pojawiającymi się u kotów chorobami mięśnia sercowego są:
– kardiomiopatia restrykcyjna
– kardiomiopatia rozstrzeniowa

Poza tym u kotów spotkać się możemy także z występowaniem:
– arytmogennej kardiomiopatii prawej komory (ARVC)
– zwężeniem zastawki tętnicy płucnej (PS)
– przetrwałym przewodem tętniczym Botalla (PDA)
– i innymi

Choroby te pojawiają się u kotów jedynie sporadycznie, nie oznacza to jednak że w diagnostyce kardiologicznej u tego gatunku ograniczać się można wyłącznie do HCM. Niejednokrotnie aby mieć pełen obraz choroby i ewentualnych rozwijających się zmian wtórnych konieczne jest wykonanie kompletu badań czyli badania echokardiograficznego, Dopplerowskiego, EKG i RTG klatki piersiowej.

Rasy kotów, u których najczęściej występuje HCM:
– Maine Coon
– Ragdoll
– Pers
– Norweski Leśny
– Syberyjski
– Europejski (domowy)

Warto pamiętać żeby:

– Podczas pierwszej kontroli weterynaryjnej wszystkie kocięta z miotu zostały przez lekarza osłuchane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości powinny być one podane badaniu kardiologicznemu.

– Wszystkie młode, dorosłe koty (po skończeniu 1 roku życia) przeznaczone do rozrodu należące do ras predysponowanych do rozwoju HCM powinny być poddane badaniu kardiologicznemu. W przypadku kotów rasy Maine Coon badanie warto jest wykonywać corocznie przynajmniej do ukończenia przez zwierzę 3 roku życia.

– Kontrola układu krążenia powinna być również wykonana u starszych zwierząt, u których lekarz prowadzący stwierdził objawy mogące sugerować niewydolność mięśnia sercowego.

– Wskazane jest wykonanie badania kardiologicznego u wszystkich starszych kotów przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.

kardiologiaweterynaryjna.pl :: O mnie :: O psach :: O kotach :: U kardiologa
Moi przyjaciele :: Tu bywam :: MyLab30 :: Linki :: Biblioteka :: Badania wyjazdowe :: Kontakt


Copyrights © 2009 www.kardiologiaweterynaryjna.pl
Projekt graficzny i opracowanie: Maria Ceraficka / www.orwidgraf.com